CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA CROP SCIENCE

Thuế đối với nhập khẩu hạt điều thô để có khả năng giảm

(VEN) - Bộ Tài chính của Pháp đang soạn thảo thông tư hướng dẫn, theo đó, số thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hạt điều thô 0801.31.00.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được giảm từ năm đến không phần trăm.

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, bộ vi xử lý điều trong nước cần 600.000-700.000 tấn hạt điều thô cho sản xuất xuất khẩu mỗi năm và họ phải nhập khẩu một nửa số tiền này.
Vinacas lưu ý rằng khu vực trồng điều sản xuất tại Việt Nam đã không tăng trong năm năm qua và thậm chí còn có xu hướng giảm. Trong khi đó, công suất chế biến điều trong nước tiếp tục tăng. Nếu bộ vi xử lý điều xuất khẩu không nhập khẩu hạt điều thô họ sẽ không có đủ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.
Vinacas đã đề nghị Bộ Tài chính giảm thuế đối với hạt điều thô từ năm để không phần trăm để làm cho nó dễ dàng hơn cho bộ vi xử lý điều xuất khẩu để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu cung cấp thêm nhiều việc làm cho người lao động điều. /.
                                                                                                                                                                                                                                               Nguyễn Trung Kiên

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:      08. 39101985
Fax:                 08. 39106042
Hotline
Mr. Hải:           0913703376
Mr. Anh:         0909835499

Links website