CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA CROP SCIENCE

Khử Trùng Kho

Với năng lực đầy đủ từ con người đến vật tư thiết bị, Vina Crop Science có thể thực hiện khử trùng hàng hóa một cách hiệu quả.

Một số loại hình khử trùng trong kho điển hình như:  

» Khử trùng lô hàng đóng bao trong kho (Stack fumigation under tarpaulin).      
» Khử trùng lô hàng ngoài trời.
» Khử trùng silo/ bin chứa hàng đổ xá.
» Khử trùng nhà xưởng, dây chuyền chế biến bột mì, thức ăn gia súc...
 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:      08. 39101985
Fax:                 08. 39106042
Hotline
Mr. Hải:           0913703376
Mr. Anh:         0909835499

Links website