CÔNG TY CỔ PHẦN
VINA CROP SCIENCE

Dán giấy và cung cấp chống ẩm

Nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu việc dán giấy và sử dụng chất chống ẩm ngày càng được khách hàng quan tâm Vincrop sẵn sang đáp ứng tới khách hàng sản phẩm chất lượng tốt nhất Supper Dry, silicagel…

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại:      08. 39101985
Fax:                 08. 39106042
Hotline
Mr. Hải:           0913703376
Mr. Anh:         0909835499

Links website